Temel Linux Uçbirim Komutları

Pwd Komutu hangi dizinde bulunduğunuzu gösterir.

Man komutu komut hakkında detaylı bilgi almak için kullanılır.

Mkdir komutu yeni bir dizin oluşturur.(klasör)

Touch komutu yeni bir dosya oluşturur. (txt , rar , png, exe, vb.)

Rm komutu dosya veya dizin siler.

Cp komutu dosya veya dizini kopyalar.

Mv komutu dosya veya dizinleri taşımak için kullanılır.

Find komutu gelişmiş arama aracıdır. [ find . -name “.txt” ]

Cd komutu dizin değiştirir.

Ls komutu dosyaları ve dizinleri listeler. [ ls -a , ls -ı ]

Cat komutu dosya içeriğini görüntüler.

Echo komutu ekrana yazar.

More komutu ekrana sığmayan dosyaları görüntüler.

Head komutu bir dosyanın baştan itibaren istenilen satırını ekranda görüntüler.

Tail komutu head gibi çalışır ancak sondan itibaren ekranda görüntüler.

Grep komutu metin dosyaları içinde belirli değerleri aramaya yarar.

Uname komutu sistem bilgilerini gösterir.

Service komutu servislerin yönetimi için kullanılır. [ service apache2 start ]

Clear komutu ekranı temizler.

apt search komutu depoda uygulama aramak için kullanılır.

apt install komutu uygulamayı depodan indirip kurmak için kullanılır.

Bu anlatımda Türkleştirilmiş Linux Dağıtımı Pardus Kullanılmıştır.