Şükufe Nihal Başar (1896-1973)

İstanbul’da doğan şair, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünü bitirdi ve üniversiteden mevzun olan ilk kadın unvanını aldı. İstanbul’un çeşitli liselerinde tarih, coğrafya ve edebiyat dersleri verdi.

İlk şiirlerini aruzla yazan Şükufe Nihal, Milli Edebiyat akımına katıldıktan sonra hece ölçüsünü kullanmıştır. Bu değişim, şiirlerin dil ve biçimini etkilediği kadar içeriğine de yansımıştır. Duyguların yoğun olduğu ilk şiir kitabından sonra, kadın ve yurt sorunları gibi toplumsal konulara yönelmiştir. En ünlü şiiri Viran Bağ şiiridir.