Mustafa Kemal, Atatürk Soyismini İlk kez Kullanışı

“Atatürk” soyadının yalnız Mustafa Kemal’e ait olduğu 24 Aralık 1934 tarihli bir yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.

Atatürk, bu Soyadını ilk kez Sümerbank tarafından düzenlenen bir serginin anı defterine yazdığı yazıda kullanmıştı. Bu yazı ve soyadı, kendileri hakkında çıkarılan yasadan on dokuz gün önce kullanmıştır. (5 Aralık 1934)