Mehmet Akif Ersoy (1837-1936)

İstanbul Fatih’te doğdu. Fatih Merkez Rüştiyesini bitirdikten sonra Mülkiye İdadisine girdi. Babasının erken ölümü üzerine okulunu değiştirdi ve Mülkiye Baytar Mektebine kaydoldu. Görevi nedeniyle Anadolu, Rumeli, Arnavutluk ve Arabistanı dolaşıp farklı kültürlerle tanışma olanağına erişti. Bugünkü İstanbul Üniversitesinde edebiyat dersleri verdi, daha sonra veterinerlik bölümünde öğretmenlik yaptı. 1920’de milletvekili olarak 1.TBMM’de yer aldı. 1926-1936 yılları arasında Mısırda yaşadı.

Mehmet Akif Ersoy, bilindiği gibi “İstiklal Marşı”‘nın da şairidir. Genç yaşlarda edebiyatla ilgilenmeye başlayan şair, halkçı yaklaşıma ve didaktik bir üsluba sahiptir. Gündelik konuşma dilini şiirlerinde harmanlamış, dini ve ahlaki temalara yer vermiştir.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan “İstiklal Marşı” şiirinin ilk iki kıtası, TBMM’de 25 Mart 1921’de oy çokluğuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşının sözleri olarak kabul edildi. Marşımızın bestesi de Osman Zeki Üngör’e aittir.