Marksizm Enstitüsü

Marksizm Enstitüsü 1919 yılında Sosyalist düşünür David Riazanov tarafından Moskova’da kurulmuştur.

Enstitünün amacı Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Mareşal Tito, Che Guevara, Fidel Castro ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK gibi devrim ile devlet kuran veya devletin başına geçen kişilerin hayatlarını araştırmak ve bunları yazılı eserlere çevirmektir.

Enstitü 400.000 Kitap, 55.000 orjinal belgeden oluşan büyük bir kütüphaneye sahiptir.

Enstitünün ismi 1956 yılında Lenin-Stalin Enstitüsü olarak değiştirlilmiştir. Ancak Sovyet Halkının hoşnutsuzluğu nedeniyle aynı yıl tekrar değiştirilerek Leninizm Enstitüsü adını almıştır.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 1991 yılında dağılmasının ardından Rus Meclisi Enstitünün adını Sosyalizm Tarihi ve Teorisi Enstitüsü olarak değiştirmiştir.

Enstitü kurulunun kararı ve Rus Meclisinin onayı üzerine Enstitü 2004 yılında bağımsız bir kuruluş haline getirilmiş, dernek statüsü kazanmıştır.

Günümüzde kütüphane hizmeti vermektedir.