Hepsini Sopa İle Kovarız !

Cumhuriyetin ilan edileceği günlerde Necmettin Sadak, Gazi ile bir söyleyişi yapmak üzere İzmir’e gitmişti. İzlenimlerini şöyle anlatıyor:

Gazi ile bir kez üç, bir kez de dokuz saat boyunca görüştük. Ben ömrümde böyle adam görmedim ve iddia ederim ki hiçbir ülkede böyle bir adam yoktur.

Benim üzerimde müthiş bir etki yaptı. Kendisi iş başında kaldığı, bizzat yönetimin başında olduğu taktirde, ülkenin düzelmemesine olanak yoktur. Kendisine sorduğum sorulardan biri de şudur:

-Mademki bu Meclis Cumhuriyet ilan etmeye kendisini yetkili gördü, o halde başka bir meclis de başka bir çoğunlukla bir gün meşrutiyet ilan eder ise ne yaparız ?

-Olabilir. Ancak, hepsini sopa ile kovalarız !