ATATÜRK’ün Din Üzerine Düşüncesi

Atatürk’ün din anlayışını kesin olarak çok az insan öğrenebilmiştir.

Orman Çiftliğinde baş başa kaldığımız bir gün Ona: din hakkında ne düşünüyorsun diye sormuştum.

-Din vardır ve gereklidir. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi,fakat bina, yüzyıllardan beri ihmale uğramıştır. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmeye gerek duyulmamış. Aksine birçok yabancı unsur,(hurafeler,büyücü,cin çıkarıcı vb. ) binayı daha fazla hırpalamıştır. Bugün de ne yazık ki bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla çatlaklar derinleşecek ve sağlam temeller üstünde yeni bir bina kurmak gereği ortaya çıkacaktır…

Din bir vicdan sorunudur. Herkes, vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz inanca saygı gösteririz. Düşünüşe ve tefekküre muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini; millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz. Kast ve fiile dayanan tutucu eylemlerden sakınıyoruz. Bu nedenle murtecilere asla fırsat vermeyeceğiz.

Asaf İlbay